Během prvního jarního měsíce proběhl ve školní družině další tematický týden. Uskutečnila se dobrodružná cesta -  „Za pokladem kapitána Flinta“, na které se utkala družstva čtyř námořnických družstev – Piraní, Zlaťáků, Mořských koníků a Delfínů. Než však ke skutečnému zápolení došlo, dozvěděly se děti něco málo o historii, zákonech a životě námořníků i jejich úhlavních nepřátel - pirátů.

Na počátku výpravy si malí námořníci vyrobili lodě a vlajky, nasbírali zásoby na dalekou cestu za pokladem a mohli se vydat vstříc novému dobrodružství. Každý den luštily děti v soutěžních skupinách zašifrované zprávy. Kromě křížovek a různých bludišť čekala na malé námořníky řada dalších úkolů. Sváděli námořní bitvu dělovými koulemi z papíru, trefovali se do strážního koše, hráli námořnické pexeso, hledali správné klíče do podpalubí, vymýšleli skupinový pokřik.

V pátek získala družstva poslední indicie vedoucí k pokladu a Mořským koníkům  se podařilo pomocí sestavené mapy poklad kapitána Flinta objevit. Po sečtení dosažených bodů za celotýdenní soutěžení byl poklad spravedlivě mezi námořníky rozdělen a to takto:

1. místo - Zlaťáci
2. místo – Delfíni, Mořští koníci
3. místo - Piraně