Ve středu 21. 2. žáci druhých tříd navštívili sbor hasičů v Ivančicích. V hodinách prvouky jsme si povídali o povolání rodičů, a proto jsme využili nabídky, prohlédnout si jejich pracoviště.

Během exkurze se děti seznámily s jejich náplní práce, s budovou hasičské zbrojnice, výstrojí a vybavením. Hasiči záchranného sboru ve svém povolání provádí hasební, záchranné a protipožární práce. Zachraňují nejen osoby, ale i zvířata a majetek. Zasahují při dopravních nehodách nebo při úniku nebezpečných látek.

Z pracovních pomůcek byly pro děti nejzajímavější  hasící prostředky, dýchací přístroje, žebříky, stříkačky, vysokozdvižné plošiny, cisterny, vyprošťovací nůžky, výpočetní technika. Prohlédly si hasičské auto, potěžkaly hydraulické nůžky, dýchací přístroj a vyzkoušely si helmu.

Dozvěděly se také, že pokud by jednou v budoucnu uvažovaly o povolání hasiče, musí být spolehliví, ukáznění, tělesně zdatní a obratní, schopní zvládat stres a krizové situace. Dále je důležitá schopnost rychlé reakce a rychlého rozhodování.

Děkujeme panu Martinu Škodovi za poutavé, poučné a zajímavé vyprávění.