28. únor 2018 - mrzne, až praští, obloha cukruje naše město, po roce opět přišel den, kdy se vydáváme do Zastávky recitovat. Jsme již tradičními účastníky regionální recitační soutěže. Jezdíme do školy rádi, vždy je o nás mile postaráno. Soutěží se ve dvou kategoriích - I. kategorie žáci 6. a 7. ročníků, letos nás reprezentuje Karolína Vyskočilová ze 6. B a Denis Dokoupil ze 6. A, oba jsou nováčky soutěže, přijeli na zkušenou, přesto se Denisovi podařilo porazit konkurenty z ostatních škol a umístil se na 1. místě. Ve II. kategorii máme zástupce tři. Tomáš Jeřábek, žák 8. B, se letos zúčastnil poprvé, Julie Rajsiglová z 9. A, která už to na Zastávce velmi dobře zná, tentokrát za procítěný civilní přednes získala 3. místo. Vašek Růžička z 8. A recitoval jako poslední, nic to ovšem nemění na tom, že ve II. kategorii nejlépe, získal pro naši školu druhé 1. místo. Odjíždíme nadmíru spokojeni, zase nám v Zastávce štěstí přálo, odměnou jsou nám krásné diplomy a knihy, které nám naše úspěchy budou připomínat.

I. kategorie - 1. místo Denis Dokoupil 6. A
II. kategorie - 1. místo Václav Růžička 8. A
3. místo Julie Rajsiglová 9. A

Všem žákům patří dík a gratulace za výbornou reprezentaci Základní školy Vladimíra Menšíka.

R. Blažková