V průběhu posledních lednových dnů si všichni žáci 2. stupně vyzkoušeli v hodinách anglického jazyka jednu část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Byl to poslech, na který navazovaly různé úkoly. Každý si mohl otestovat, jak zvládne poslech textu anglické písně, nakolik mu porozumí. Už v průběhu plnění úkolů každý sám pro sebe poznával, jestli mu jde vše lehce, či nikoli.
Úspěšní žáci, kteří měli zájem pokračovat, následně postoupili do druhého kola. Někteří se této možnosti vzdali, protože mluvit před publikem a ještě navíc cizím jazykem, není lehké.

Na úvod druhé – konverzační disciplíny se všichni žáci představili – pověděli několik základních informací o sobě, své rodině, svých zájmech atd. Poté se rozpovídali na téma, které si vylosovali z předem známého seznamu. Před samotným vystoupením měli všichni žáci dostatek času na přípravu, mohli si napsat základní myšlenky, o kterých budou hovořit. Mezi vylosovanými tématy byla v mladší kategorii témata: jídlo, oblečení a naše město. U starších žáků to byla složitější témata jako například zdraví, volný čas nebo úplně nejtěžší – moderní technologie. Hodnocena byla slovní zásoba, délka projevu, zřetelnost a plynulost mluvení a schopnost reagovat na otázky učitelek. A jak všechno dopadlo?

Výsledky mladší kategorie:

  • o 1. místo se dělí VERONIKA OLŠOVÁ a ŠIMON MARTINKOVIČ, oba z 6. A
  • na 2. místě se umístila ANETA KŘIVANOVÁ, 6. A

Výsledky starší kategorie:

  • o 1. místo se dělí ELIŠKA CHALOUPKOVÁ a NIKOL ROSA DE PAULI, obě z 9. A
  • na 2. místě se umístil DAVID ALEXANDR LEONOV, 8. A

učitelky AJ