Dne 31. 1. 2018 se žáci naši školy změnili v zaměstnance projekčních kanceláři. V prvních třech vyučovacích hodinách totiž probíhal projektový den předmětové komise Matematika a její aplikace s názvem Moje třída. Děti se přenesly do světa dospělých. Jejich úkolem, coby zaměstnanců kanceláře, bylo vytvořit nabídku rekonstrukce jedné učebny pro naší školu.

Žáci pracovali ve skupinách. Cílem připravit takovou prezentaci, která by přesvědčila paní ředitelku k nákupu právě jejich řešení. V tomto konkurenčním prostředí musely být navrhnuté projekty opravdu kvalitní. Žáci měřili učebny, rozkreslovali pozice nábytku, vybírali z nabídek firem nové obklady, umyvadla dlažbu, nábytek, připravovali výmalbu. I nejmenší děti měly možnost proniknout do tajů matematiky. Vyroblili jsme speciální měřidla, která dovolila jednoduché určení délky a šířky lavic, počítaly židličky, skříně i lavice nebo připravovaly nové platidlo školy „jeden Menšík“.

Projektový úkol byl nastaven tak, aby jej nebylo možno realizovat bez podpory týmu. Nutnost dohodnout se ve skupině a organizovat práci s ohledem na zájem skupiny byla stěžejní částí projektu. Podobně i komunikační dovednosti a schopnost prodat své řešení. Najít v něm hlavní výhody a konstruktivně pojmenovat nedostatky stávajících učeben. Věříme, že díky tomuto dnu mají všichni jasnou představu o propojení teoretické vědy matematiky se skutečnými situacemi v reálném světě. Mnohé skupiny předčily očekávání a představily projekty vysoké kvality. Je tedy možné, že se některé nápady opravdu objeví v učebnách naší školy

Za tým autorů projektu
Mgr. Pavel Procházka