Dnes žáci sedmých tříd, kteří se učí německy, navštívili Rakouský institut v Brně. V institutu se nás ujala paní Lucie Judová. Nejdříve nás uvítala a vyzkoušeli jsme si krátké dialogy – samozřejmě v němčině. Poté jsme se rozdělili do skupin a jednotlivé lektorky si nás odvedly do tříd. Zde jsme plnili jednotlivé úkoly, povídali si o různých tématech a naučili se mnoho nových věcí. Ani jsme si nevšimli, že hodina je už za námi. Na cestě zpět jsme si ještě prohlédli centrum města a pak už nás čekala cesta domů. Myslím, že výukový program jsme si užili a ještě jsme se něco nového naučili.

Mgr. Dana Špidlíková, Mgr. Pavel Švehlík