1. oddělení

Týden: 30. Téma týdne: Jarní tvoření
Rekreační činnost Zájmová činnost Příprava na vyučování
Společenské a stolní hry
Omalovánky
Stolní fotbal
Pohybové a míčové hry v místnosti
Vycházka dle počasí
Pobyt na Oranžovém hřišti
Papírová koláž - slepičky
Kouzelné obrázky s klovatinou
Kino v družině
Just Dance
Prostorové kočky z papíru

Individuální četba z knih a časopisů
Kouzelné čtení
Psaní domácích úkolů
Didaktické hry na PC

2. oddělení

Týden: 29. Téma týdne: Lego nás stále baví
Rekreační činnost Zájmová činnost Příprava na vyučování
Vycházky do okolí školy
Cviky na trampolíně
Lego omalovánky
Projekce dokumentu zajímavostí s Legem
Projekce lego pohádky na přání
Kostičková počtářská soutěž
Stavění z papírových kostiček Lega
Tvoření papírové kostičky - krabičky
Výstava výtvorů z Lega

Společná četba z dětských knih
Interaktivní knihy
Komixové čtení a časopiy Lego
Psaní domácích úkolů

3. oddělení

Týden: 30. Téma týdne: Velikonoční kraslice
Rekreační činnost Zájmová činnost Příprava na vyučování
Stavebnice Lego
Šachy
Pexeso
Omalovánky
Pohybové a míčové hry v místnosti
Procházky do okolí školy

Zdobení papírových kraslic dle vzoru či vlastní fantazie (pastelky, fixy, voskovky)
Tanec dle choreografie
Sledování pohádky na DVD

Vědomostní kartičky
Čtení interaktivních knih
Didaktiké hry na PC
Psaní domácích úkolů