1. oddělení

Týden: 15. Téma týdne: Chystáme se na Vánoce...
Rekreační činnost Zájmová činnost Příprava na vyučování
Společenské a stolní hry
Omalovánky
Stolní fotbal
Pohybové a míčové hry v místnosti
Tanec dle Just Dance
Vycházka dle počasí
Vyprávění u čajíčku - O Adventu a jeho tradicích
Zdobení vánočního stromečku
Zimní obrázky v rámečku
Kino v družině

Lístečky znalostí, Abeceda
Psaní domácích úkolů
Kouzelné čtení

2. oddělení

Týden: 15. Téma týdne: Vánoční přípravy
Rekreační činnost Zájmová činnost Příprava na vyučování
Stavebnice Lego
Cviky a opičí dráhy
Pohybové a míčové hry na hřišti
Taneční soutěže dle choreografie
Projekce pohádky Vánoční hvězda
Zdobení vánočního stromečku
Zdobení oken školní družiny
Závody sněhových vloček
Výroba vánočního přání

Společná četba z dětských knih
Domácí úkoly
Vyhledávání informací o adventu

3. oddělení

Týden: 15. Téma týdne: Stromečkový týden
Rekreační činnost Zájmová činnost Příprava na vyučování
Activity – hra
Hra Scratch wars
Stavebnice Lego
Omalovánky
Pohybové a míčové hry v místnosti
Procházky do okolí školy
Kreslíme vánoční stromeček různými technikami
Zdobení vánočního stromečku
Čtení dětských časopisů
Sledování pohádky na DVD
Psaní domácích úkolů
Vědomostní kartičky
Hraní smyslových her