V minulých letech se ve školní družině staly velmi oblíbené tzv. tematické týdny. I letos se staly součástí ročního plánu naší ŠD. První, z indiánského prostředí, proběhl ve třetím říjnovém týdnu.

Tehdy se prostory družiny proměnily v pomyslnou osadu, kterou obývalo pět kmenů – Sovičky, Jeleni, Bizoni, Háďáci a Apačové. Malí indiáni a indiánky se dozvídali o historii, tradicích, obřadech i magii svých dávných předků, v encyklopediích obdivovali lovecké zbraně, masky, oděv, ozdoby i účesy. Každý den čekaly na soutěžící nejrůznější aktivity, k nimž patřily např. výroba čelenky a masky, střelba papírovými koulemi na bizona, překážková dráha v pytlích, přesun po kamenech z pěny.

Jelikož nám přálo počasí, mohly podniknout indiánské kmeny výpravy do přírody, kde je opět čekaly zajímavé úkoly jako lovení zvěře, stavba obydlí a zátěžová zkouška.

Vyvrcholením indiánského zápolení bylo vyhlášení vítězných týmů a předání odměn. Nejvíce bodů získal kmen Apačů, na 2. místě se společně umístili neméně odvážní Jeleni a Sovičky a bronzová medaile patřila Háďákům a Bizonům.

Kromě prožitků ze soutěžení si děti osvojily pravidla sportovního chování, připomněly si, jak je důležitá ochrana přírody a vyslechly několik moudrých indiánských rad. Na rozloučenou jedna z nich:

„Největším pokladem není zlato, ale moudrost, statečnost, mír a láska”.

HOWGH!!!

M. Sojková