Tak jako každý rok i letos  se žáci I.st naší školy v úterý 23.9. zúčastnili akce Den se Světluškou. Pracovníci SVČ připravili pro děti k vyzkoušení několik činností.

Dát si do batůžku láhev a dojít se zavázanýma očima ke košíku, do kterého se měla láhev umístit, byl pro některé žáky téměř nesplnitelný úkol. I když si vzali na cestu hůl a doprovod. Také ostatní úkoly plnily děti se zavázanýma očima.

Z uzávěrů PET lahví skládali různé tvary a jednoduché obrázky. ,,Uvařit“ čaj a osladit jej také nebylo vůbec jednoduché.Více vody a citrónu bylo na lavici než v kelímku. Téměř neřešitelné bylo dát dohromady z různých mincí určitou sumu. Některé děti ,,neposlouchal“ ani zip, který se jim nedařilo zapnout. Přečíst po hmatu slova složená z provázkových písmen si většina dětí netroufla. Lehčí se jim zdál úkol, kdy v uzavřené krabici nahmatali předmět a hádali, co to je.

Všechny děti se shodly, že si ani zdaleka nedovedly představit, jak těžké to mají nevidomí lidé a s  kolika překážkami se musí potýkat.

Některé děti si koupily magnetku s obrázkem od nevidomé malířky Pavly Francové nebo náramek a tím poskytly finanční příspěvek nevidomým. Patří jim za to dík.

Díky také patří 20 žákům 2. stupně naší školy, kteří se ve spolupráci se SVČ  převlékli za světlušky a strávili celý den venku prodejem charitativních předmětů.

Fotogalerie z 1. stupně

Fotogalerie z 2. stupně