Dne 19. 4. 2017 se třída 4. B zúčastnila druhé fáze dopravní výchovy pořádané DDM Oslavany. Počasí nám bohužel moc nepřálo a děti si vyzkoušely „zimní“ jízdu na kole. Všichni si uvědomujeme, že výuka dopravních pravidel je v rušných silnicích Ivančic nutná. Po zopakování dopravních pravidel a praktických jízd již následoval test získaných vědomostí a jízda zručnosti měla prokázat praktické dovednosti, které si žáci osvojili během výuky. I když nám během jízd někdy i zasněžilo, výlet jsme si užili a naučili se zase něco nového.