Před velikonocemi se na naší škole již tradičně pořádá turnaj v piškvorkách. Známá strategická hra, ke které stačí pouze čtverečkovaný papír, tužka, dva hráči a herní nadšení se trénoval o přestávkách. Každý z hráčů měl jeden druh symbolu – kolečko nebo křížek. Střídali se postupně ve vepisování do políček a jejich cílem bylo vytvořit řadu pěti symbolů za sebou – vodorovně, svisle nebo šikmo.

Turnaj byl rozdělen do 3 kategorií – 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Školnímu kolu, které letos připadlo na pátek 7. dubna, předcházela kola třídní. Z těch postoupili vždy 3 nejlepší hráči.
A komu přálo štěstí nejvíce?

Vítězové jednotlivých kategorií:
I. kategorie:
1. místo – Matyáš Trumha
2. místo – Sam Tomek
3. místo – Charlotka Hrazdírová

II. kategorie:
1. místo – Simonka Havlová
2. místo – Adélka Markusová
3. místo – Adámek Dokoupil

III. kategorie:
1. místo – Filip Rosa de Pauli
2. – 4. místo: Gabriela Havlová, Aneta Rosa de Pauli, Aneta Křivánková

Všichni se s nadšením zapojili, a přestože po vítězství toužil každý, respektovali pravidla a chovali se fair play.