Ve středu, před velikonočními prázdninami, jsme na naší škole oslavili Den Země. Tentokrát se vše odehrávalo kolem vody, která byla hlavním tématem. Děti strávily první dvě hodiny ve třídě, kde sledovaly zajímavé spoty o odpadní vodě, dešťových kapkách, dozvěděly se, jak se voda dostane až do kohoutku v naší domácnosti. Na řadu přišly i písničky, ve kterých je nějaká zmínka o vodě. Ti o odvážnější si zazpívali karaoke. V průběhu toho všeho vytvářely děti plakátky, které měly ostatní upozornit na nezbytnost šetření s vodou. Práce se moc povedly. Po svačině se děti rozdělily do skupin a vyrazily do terénu. Trasa vedla od čistírny odpadních vod na Réně a  cílem mělo být posezení U raka nedaleko  cyklostezky. Děti procházely trať a na jednotlivých stanovištích plnily nejrůznější úkoly. Ve skupinách řešily problematiku vody z pohledu fyziky, přírodopisu, českého jazyka i výtvarné výchovy.  Měly např. nakreslit koloběh vody, složit krátkou báseň o vodě nebo počítat spotřebu vody v domácnostech. Při tom všem sledovaly okolní krajinu, rostliny i živočichy, kteří se v okolí vodních toků vyskytují. I když občas foukal studený vítr, počasí se v tento den vydařilo. Mladší děti viděly kromě filmových ukázek i zajímavé chemické pokusy. Úkoly neplnily v terénu, ale ve škole. Na závěr se také vypravily do okolí místních řek, kde sledovaly probouzející se jaro. Oslava Dne Země se vydařila a nám nezbývá nic jiného, než přemýšlet, jakým tématem se budeme zabývat příště.

Jitka Tesáčková