V úterý 28. 3. jsme si již tradičně oslavili svátek knih a jejich čtenářů. S dětskou literaturou se naši žáci seznamují nejenom v hodinách českého jazyka, ale i v ostatních předmětech.

Letošní rok nás tímto svátkem provázely pohádky od Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Páťáci svým malým spolužákům zahráli pohádku Jak pejsek s kočičkou vařili dort. Děti pozorně sledovaly jejich vystoupení, a proto mohly bez problémů odpovídat na doplňující otázky herců a vyplnit navazující pracovní listy.
Prvňáčci navštívili místní knihovnu, kde se hravou formou dozvěděli, jak vzniká kniha.
Pro čtvrťáky byl v knihovně připraven program Současná literatura, ve kterém  se dozvěděli jména českých i zahraničních autorů píšících pro děti. Pracovali ve skupinách a navzájem si představovali knihu, ze které si během 10 minut četli. Také domýšleli, jak by příběh mohl pokračovat. Žáci si hodinu strávenou v knihovně velmi užili, někteří si půjčili i knihu, která je při skupinové práci nejvíce zaujala.

Všechny třídy se aktivně do projektu zapojily. Děti si připomněly, že kniha je nejenom dobrým společníkem, ale že se díky ní mohou dostat i do světa fantazie.