Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Největší podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky jim je totiž možné akci úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Do úklidových akcí se zapojila také naše škola. Úklid bereme zodpovědně, zapojujeme téměř všechny žáky a tím je také učíme vztahu k přírodě.

V úterý 28. března vyrazili čtvrťáci po desáté hodině na Rénu, kde shrabovali popadané listí a odnášeli suché větve na velké hromady. V pátek 31. března se k nim přidali žáci pátých a šestých tříd, kdy rozděleni do skupin, postupně prošli celé okolí Rény, rozhledny i divadla a posbírali asi 25 pytlů s odpadem, který do přírody jistě nepatří.

Za naši školu se této dobrovolnické akce zúčastnilo asi 110 žáků, kteří tímto krokem přispěli k úklidu známé části Ivančic a doufám, že si odnesli i poznatky o ochraně životního prostředí.
Připojili se i žáci 7. A, kteří uklidili celé okolí naší školy, vyhrabali suchou trávu, posbírali odpadky a zametli všechny chodníky.

Všem žákům děkuji za pomoc a přiloženou ruku k dobře odvedené práci. Jste šikulky !!!

Mgr. Štorková Jitka