DEN ROZHODNUTÍ

Poslední ráno jsme museli před snídaní vyklidit pokoje. Následovalo vyhodnocení pobytu – rozdání diplomů za turnaj v ping – pongu, úklid pokojů a pěveckou soutěž. Každý účastník pobytu dostal pochvalný list s drobnou odměnou za zdárné absolvování. V 8:30 jednotlivé tlupy prezentovaly své projekty před ostatními a porotou. Všichni měli velmi pěkné své práce, které ostatním představili. Potom následovalo celkové zhodnocení pobytu.

V 11 hodin plni nových zážitků odjíždíme zpět do Ivančic a už se těšíme na naše další společné toulání přírodou!


DEN VELKÉHO LOVU

Probudili jsme se do nepříjemného počasí, ale přesto jsme se po snídani vydali na loveckou výpravu s cílem přežít v zimní přírodě. Po cestě jsme hledali a sbírali různé přírodniny, nálezy a zajímavosti, které se nám líbily. Došli jsme až na louku, kde bylo naším úkolem rozdělat oheň, střelit soba a upéct sobáček (špekáček). Kolem půl druhé jsme se vydali zpět na Rychtu, kde nás čekala čočková polévka a palačinky. Po obědě a chvíli odpočinku jsme veškeré dopolední objevy a poznatky zaznamenali v projektu „Přežití v zimní přírodě“. Při práci na projektech jsme také využívali mikroskop, internet, literaturu a fotografie pořízené při dopolední výpravě. Večer následovalo obchodování a ohlédnutí za dnešním dnem, který ještě zakončíme turnajem v ping – pongu a diskotékou.


DEN VÝPRAVY DO NEZNÁMA

Druhý den ráno po snídani jsme vyrazili na výlet k Rudickému propadání. Autobusem jsme dojeli do Jedovnic a odtud pokračovali dále pěšky kolem velké ohrady se stádem ovcí. Cestou jsme prozkoumávali závrty a dokazovali rozpustnost vápence ve vodě (rozpustnost byla urychlena přítomnosti kyseliny chlorovodíkové HCl). Na louce, která byla dříve jeskyní, jsme hráli hru „Veverky a kuny.“ Po půl hodinové cestě jsme dorazili k Rudickému propadání. Následovala svačina a poté jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina si hrála na paleontology, druhá na speleology. Protože se nám činnosti moc líbili, nezbyl nám už čas navštívit jílovcový lom u Rudic. Spěchali jsme na autobus, který nás dovezl zpět na rozcestí Krásenska. Cestou pěšky od autobusu jsme na zahrádkách zhlédli první sněženky a bledule. Po vydatném obědě a odpočinku následoval odpolední program. Úkolem bylo vymodelovat z hlíny věci z doby kamenné a napsat k nim krátký příběh. V 17:00 nás čeká kmenová rada a obchodování. Po večeři si zahrajeme hádání melodií z filmů, pohádek a seriálů.


DEN PŘÍCHODU KMENE

7. 3. jsme v osm hodin ráno vyrazili autobusem od Besedního domu v Ivančicích směr Rychta Krásensko. Po příjezdu jsme se seznámili s budovou, ubytovali se, a pak sešli ve společenské místnosti. Posedali si do kruhu, rozdělili se do pěti tlup (Šavlozubci, Týpci od vedle, Smrt pod sněhem, Sněžní lovci, Ledoapačové) a přenesli se v čase do doby ledové. Po vydatném obědě jsme si zahráli na archeology. Každá tlupa měla za úkol ve vyznačeném prostoru prozkoumat terén a své nálezy vyfotografovat a zakreslit je do mapy. Venku jsme si také zahráli na lovce a vyzkoušeli házení oštěpem a střelbu z luku. Po dvouhodinovém pobytu venku jsme se vrátili na svačinu. Dalším úkolem bylo vytvořit plakát na zadané téma – botanika, mamut, spraš, archeologie – krásenská humna. Čekání na večeři jsme si zkrátili hraním ping – pongu. Po večeři následoval večerní program zaměřený na to, jak přežít v zimě venku a kmenová rada.