Ve středu 1. března jsme opět recitovali v Zastávce. Soutěž Známé slovo poezie je již tradiční uměleckou soutěží, které se žáci naší školy zúčastňují. Na Zastávce se nám líbí, příjemná přátelská atmosféra nám vždy vyhovuje, nejsme tu sami, a přesto nás tu není přehršel. I letos se sjeli zástupci škol z celého okolí. Slyšeli jsme naše konkurenty, jak přednášeli verše či interpretovali text dramatický nebo prozaický. Všichni byli skvěle připraveni a museli jsme konstatovat, že texty i výkony jsou rok od roku nápaditější a zajímavější.  V konkurenci škol ze Zastávky,  Zbraslavi, Zbýšova a Rosic nezanikly ani naše Ivančice, v 1. kategorii žáků 6. – 7. tříd zazářil svým tklivým přednesem Ondřej Adam ze 6. B, obsadil krásné 2. místo, ve 2. kategorii žáků 8. a 9. tříd obdržel cenu poroty za výběr zajímavého textu od P. Šruta Samuel Schwarz z 8. A. I výkony ostatních byly velmi pěkné, pochvalu za reprezentaci naší školy si zaslouží všichni, nejen žáci dříve jmenovaní, ale i Natálie Ivančová ze 6. C, Václav Růžička ze 7. A, Barbora Pevná z 9. A a Lucie Chudějová z 8. A. Děkuji všem žákům za příjemné poetické dopoledne, výborně reprezentovali naši školu nejen svými výkony, ale i perfektním chováním.

R. Blažková