Byli jsme také při tom

V letošním roce  se naše škola zúčastnila 19. září jubilejního, v pořadí už 50. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde vystavovalo na dva tisíce vystavovatelů z celého světa. Jubilejní veletrh byl poprvé doprovázen akcí s názvem „Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí“. Na výstavě se prezentovaly střední odborné školy a učiliště především se strojírenským zaměřením. Žáci se přesvědčili, že obory a profese ve strojírenském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu drží krok se soudobými moderními vývojovými trendy a reflektují dynamicky se vyvíjející technologie. Absolventi těchto oborů mají velké uplatnění v praxi a rovněž finančně jsou velmi dobře ohodnoceni. Doufám, že veletrh aspoň některým napomohl v těžkém rozhodování, jakou školu a profesi si mají zvolit.

  Mgr. Dana Kuczmanová

foto: D. Kuczmanová