22. září si žáci nemuseli nosit do školy učebnice ani sešity. Čekal je, jako každý rok, projektový den u příležitosti Evropského dne jazyků, letos v duchu letních olympijských her, sportů, evropských sportovců a pořadatelských měst.

     Na prvním stupni se stejně jako ve skupinových sportech vznášel týmový duch. Hned ráno se přišli prvňáčci i druháci podívat do 4. a 5. třídy, kde jim jejich trošku starší kamarádi předvedli anglické písničky, hry a rozhovory. Malí návštěvníci si mohli některé hry za pomoci zkušenějších spolužáků i zahrát. Po společné hodince se děti rozešly do svých tříd, menší si povídaly o cizích zemích, jejich sportovcích, vyrobily si olympijské kruhy a naučily se písničku o barvičkách.

    Starší žáci ze 4. a 5. třídy zpracovávali projekt, který se týkal Olympijských her. V počítačové učebně vyhledávali na PC informace, v jazykové učebně si povídali o OH, hledali názvy olympijských sportů ve slovnících. Všechny informace si pak zpracovali a předvedli je ve skupinkách. Třetí třída a někteří další zájemci toho dne nemluvili anglicky. Navštívili ZOO ve Vídni, kde mohli slyšet němčinu a s pomocí p. učitelek si přečíst německé názvy zvířátek.      

     Také žáci druhého stupně se vypravili směr Vídeň. Čekala je velmi zajímavá výstava v Museum für Völkerkunde „Tutanchamon a svět faraónů“. Němčináři pomáhali svým kamarádům vstřebat zajímavé dějepisné informace a potom se vydali do města zhlédnout významné pamětihodnosti.

     Jejich kamarádi, kteří zůstali ve škole, se mezitím nořili hlouběji do tajů angličtiny, zejména v oblasti sportu. Postupně přiřazovali názvy sportů k oficiálním piktogramům používaných na OH, učili se anglické názvy těch, které ještě neznají a hráli pexeso, aby si je zapamatovali. A zatímco osmáci a deváťáci toto pexeso následně obohacovali o názvy v němčině a francouzštině, šesťáci a sedmáci vytvářeli obrazový slovník (česko – anglicko – německo – francouzský), aby se v dalších dnech poučili i ti, kteří ten den chyběli. Pak je ještě čekalo poznávání evropských měst v minulosti hostících olympiádu a poslech hymen s tipováním, kterým sportovcům bývá která hrána. Rozpoznat jednotlivé evropské jazyky při analýze textů nebylo vůbec jednoduché. Každý poznal angličtinu a češtinu, jak by ne, někdo slovenštinu, němčinu a francouzštinu, ale ten zbytek dal zabrat. A abychom neopomněli sportovce, na jejich počest se hymny hrají, jednotlivé třídy se střídaly v počítačové učebně a vyplňovali, v angličtině, jakési osobní formuláře jednotlivých evropských medailistů. Vznikla tak galerie úspěchů a zajímavostí.

    Zajímavý byl pro žáky celý den, kromě sportovních znalostí a angličtiny se totiž pocvičili zejména v týmové spolupráci a i když si možná někteří ráno říkali „hurá, dnes se vlastně neučíme“, naučili se tak něčemu daleko cennějšímu.

L. Dvořáková a L. Psotová

Fotografie z práce 1. stupně   

   

foto: L. Vokurková

Fotografie z práce 2. stupně  

foto: P. Procházka

Výlet 1. stupně do Vídně

Náš výlet do Vídně

V tomto školním roce nás provází projekt „Další rok se zvířátky“. V rámci Dne jazyků na naší škole jsme vyrazili do Vídně na prohlídku nejstarší ZOO v Evropě. Nebyl to ovšem jediný cíl výletu. Dalšími bylo poznání cizího jazyka a seznámení se s památkami, historií a krásami hlavního města Rakouska.

Časně ráno se shromažďovaly natěšené děti u Besedního domu, kde je po rozloučení s rodiči, převzal do péče průvodce František z cestovní agentury pro děti „Úsměv„.  Během cesty dětem povídal o tom, jak se žije a žilo v Rakousku, k jehož hranicím máme tak blízko. Snažil se naučit své malé posluchače i několik německých slovíček, které později využili při nákupu suvenýrů pro své nejbližší. Odpovídal ochotně i na otázky zvědavých dětí. Z autobusu jsme pozorovali větrné elektrárny, rozestavěnou dálnici a pole plná dozrávajících dýní, které zdobily mnohé předzahrádky domů.

První naše kroky ve Vídni nás vedly do vnitřního města. Viděli jsme Hofburg, Stephansdom, galerii Albertina, muzea a další památky a pozoruhodnosti.

Poté nás autobus odvezl do Schönbrunnu, kde děti utrácely penízky v Shopech za nákup upomínkových předmětů. Po prohlídce parku, rozkládajícího se u tohoto krásného zámku, jsme vkročili do prostor ZOO. Žáci si měli možnost z blízka prohlédnout nejen zvířata, která v jiných ZOO nenajdou – pandy velké, ale také obdivovat obratné kousky lachtanů při jejich krmení drobnými rybami, či pozorovat malé rváče – mláďata ledního medvěda. Na závěr jsme se pokochali pohledem na rostliny v Palmenhausu (palmovém skleníku) a Wüstenhausu (pouštním domě).

Na zpáteční cestě pustil František unaveným dětem film a odměnil je malým dárečkem. Své svěřence předal všechny v pořádku do náručí čekajících rodičů.

Fotografie z výletu 1. stupně do Vídně  

Výlet 2. stupně do Vidně

POKLAD TUTANCHÁMONA

Expedice za pokladem krále Tutanchámona se formovala dlouho předem, už od června jsme plánovali cestu a žáci II. stupně ZŠ V. Menšíka se na tuto výpravu velmi těšili. Projekt Den evropských jazyků nám umožnil naše přípravy uskutečnit.

22. září jsme vyrazili směr Vídeň. Ano, Vídeň, to není překlep!

Poklady z hrobky faraona zde totiž byly vystaveny v Hofburgu v Museu für Völkerkunde. Evropská výstava přilákala tisíce návštěvníků a my jsme si ji také nemohli nechat ujít, byť v cizím jazyce provedenou. Byla to pro nás výzva. Porozumíme doprovodným textům? Vyznáme se v cizojazyčném prostředí? Určitě, učíme se přece anglicky, německy, rusky i francouzsky, tak vlastně není čeho se bát……

Měli jsme možnost zhlédnout přibližně 150 předmětů z Tutanchámonovy hrobky a dalších předků z Údolí králů. Většina těchto předmětů dosud nebyla v Evropě vystavena. Zamýšleli jsme se nad přístupem k posmrtnému životu, nad významem předmětů, barev a symbolů …

Expozice se nám všem velice líbila a s potěšením jsme konstatovali, že jsme se neztratili ani v tisícileté historii prezentované v cizím jazyce.

R. Blažková a M. Makešová

 

Kanopa – zlatá nádoba na uložení jater Dřevěná busta Tutanchamona
   
Socha Tutanchamona  v životní velikosti Velký modrý kříž anch: symbol života
   
Vykládaný pektorál: náhrdelník zdobící Tutanchamonova prsa a ramena Vykládaný diadém: zlatá ozdoba hlavy sestává z pásku, na kterém je vyobrazen kondor a ureus  splývajících vzadu.
   

Fotografie z výletu 2. stupně do Vídně  

foto: R. Blažková a M. Makešová