Ve  čtvrtek 16. února proběhl ve školní družině další ročník soutěže nazvané Šouparáda.        Ve čtyřech netradičních disciplínách si děti vyzkoušely svoji zručnost a především štěstí. Závodilo se v těchto úkolech: navlékání korálků, vytahování barevných domin z neprůhledného sáčku, házení šestky pěnovou kostkou a trefování se kartami do koše.

Nejzručnější soutěžící se stala Zuzanka Šachrová, štěstí přálo i Adélce Adamové a Klárce Knotkové.

Odměnou byly nejen drobné ceny a sladkosti, na kterých si pochutnali i ostatní zúčastnění, ale i spousta legrace, kterou při zápolení prožili.

M. Sojková