V průběhu posledních lednových dnů si všichni žáci 2. stupně vyzkoušeli v hodinách anglického jazyka jednu část školního kola olympiády v anglickém jazyce. Byl to poslech, na který navazovaly různé úkoly. Každý si mohl otestovat „jak je na tom“. Už v průběhu plnění úkolů každý sám pro sebe poznával, jestli mu jde vše lehce, či nikoli. Žáci, kteří byli úspěšní, následně postoupili do kola druhého. Popravdě, někteří možnost postupu nevyužili, protože mluvit před publikem a ještě anglicky byla výzva, kterou nechtěli podstoupit. Byla to škoda, ale vyučující ji respektovali.
Mluvená disciplína byla tzv. volná. Žáci si tedy mohli vybrat téma, o kterém chtěli mluvit. Většina zvolila představování sebe sama, kde lze tu a tam odbočit do sportu, do koníčků, mluvit o členech rodiny apod. Jeden žák zvolil popis domu. Hodnocena byla slovní zásoba, délka projevu, zřetelnost mluvení a schopnost reagovat na otázky učitelek. A jak to dopadlo?

Výsledky mladší kategorie:

  1. místo ADÉLA KROUTILOVÁ, 6. B
  2. místo PETR ČECH, 6. B
  3. místo PAVLÍNA SEDLÁČKOVÁ, 6. B

Výsledky starší kategorie:

  1. místo BARBORA PEVNÁ, 9. A
  2. místo JAN ŽALUD, 9. B
  3. místo ELIŠKA CHALOUPKOVÁ, 8. A

V okresním kole, které se bude konat 23. února, budou naši školu reprezentovat Adélka a Bára. Držíme Vám pěsti!!!

učitelky AJ