Od 15. listopadu 2016 začali žáci 3. a 4. tříd jezdit na plavecký výcvik do Nové Vsi.

V první hodině prošly děti zkouškou svých plaveckých schopností a dovedností. Podle výsledků byly rozděleny do čtyř družstev, ve kterých se postupně zdokonalovaly v různých plaveckých stylech. K tomu naši plaváčci využívali různé pěnové pomůcky, skákali do vody, lovili puky ze dna bazénu a ve volných chvílích hráli hry ve vodě. Děti jezdily plavat velmi rády, i když pro některé byla dvouhodinová lekce náročná. Instruktorky plavání děti za jejich aktivitu a výborné výsledky velice chválily a na závěr jim rozdaly mokré vysvědčení. Je to velká škoda, že jsme v úterý 24. ledna  plavali naposledy.