Poslední listopadové dny proběhl v třetím oddělení ŠD tematický týden s názvem Já jsem muzikant. Celý týden byl věnován hudbě, hudebním nástrojům tradičním i netradičním a soutěžím s hudební tematikou. Vyzkoušeli jsme si, že kousek papíru, naše tělo nebo třeba hřeben se dá použít jako hudební nástroj. Hned v úvodu jsme se rozdělili do čtyř družstev – Zvířata, Muzikantky, Skřeti a Bezejména. Soutěž družstev, kde se plnily mimo jiné různé pracovní listy, vyhrála Zvířata. V polovině týdne jsme uspořádali pěveckou soutěž. Vítězkou se stala Anička Bajerová s netradičním zpracováním písničky Cups song. Velké poděkování patří Nelince Rausové, která nám zahrála několik lidových písniček na housle.
Troufnu si říct, že se nám týden vyvedl. Důkazem může být téměř stoprocentní účast na soutěžích i tanečním parketě.

P. Řezáčová