sfinga

Z písku na poušti se tyčí blýskající se pyramidy a památníky, zatímco hluboko uvnitř světlých chrámů ozdobených záhadným obrázkovým písmem na nás nehybně upírají posměšné pohledy sochy děsivých bohů… Tak tohle je Egypt před čtyřmi tisící lety, v dobách své největší slávy.

Od 21. do 25. listopadu jsme se ve školní družině přenesli právě do této historie. Malí Egypťané, rozdělení do družstev Mumií, Sfing, Hrobek, Faraonů a Kosťáků se seznamovali prostřednictvím encyklopedií a internetu s životem, obyvatelstvem a stavbami starověkého Egypta. Luštili a psali zprávy psané hieroglyfickým písmem, skládali obrázky sfingy, kreslili faraona, hledali a chytali jedovaté škorpiony. Každý den dostávali za splněné úkoly body. Nakonec je čekal poslední úkol. Měli vymyslet pohádku o sfinze, která hlídá hrobku faraona. Nejšikovnějšími pohádkáři  se staly Mumie, které v celotýdenním soutěžení obsadily 1. místo. Na vítěze čekaly drobné ceny a sladká odměna neminula ani ostatní soutěžící.