Během měsíce září všechny třídy ZŠ V. Menšíka navštívíly Městskou knihovnu v Ivančicích v rámci výuky českého jazyka a literatury. Žáci si zde plnili různé úkoly, které jim p. učitelky připravily na pracovních listech, vybírali si referáty, seznamovali se s českými i zahraničními autory a jejich díly. Využívali při tom místní počítače, které jim pomáhaly s výběrem.

Aktivních čtenářů mezi dnešními žáky ubývá, proto se snažíme touto formou rozšířit jejich řady.