V pondělí 15.9. se žáci 6.A vydali na adaptační pobyt do Jedova u Náměště nad Oslavou. Celou akci zorganizovali a zabezpečili pracovníci SVČ Ivančice. Tento pobyt  měl pomoci dětem navzájem se poznat s novými spolužáky, naučit se lépe komunikovat mezi sebou, naslouchat jeden druhému. I přes vydatný déšť, který nás provázel po celou dobu cesty, neztrácely děti dobrou náladu a usměvavou tvář. Děti pracovaly na společném obrazu, kde se projevila nejen schopnost spolupráce a vzájemné komunikace, ale i dobré organizační dovednosti některých žáků. Také si zahrály několik her, ve kterých odhalily své dobré i špatné vlastnosti a navzájem si o nich povídaly.

Bohužel, počasí se zachovalo velmi macešsky a vytrvalý déšť a zima předčasně ukončily adaptační pobyt. I když se na tvářích dětí objevily slzičky a zklamání, určitě za tu krátkou dobu vznikla nová kamarádství, které děti mají možnost rozvíjet a prohlubovat během celého školního roku. 

Bc. Monika Šiplová