Stalo se již tradicí ukončit školní rok strávený ve školní družině Barevným týdnem. Nejinak tomu bylo i letos. Na soutěžící čekalo každý den nejprve povídání o jednotlivých barvách a potom následovaly různé pohybové a dovednostní soutěže.

Od 15. do 19. června se každý den soutěžilo a bodovalo s těmito vylosovanými barvami:
Pondělí – oranžová
Úterý – hnědá
Středa – modrá
Čtvrtek – fialová
Pátek – šedá

První den přinesl teplou oranžovou barvu, která v soutěžících rozproudila energii ke zdolávání pohybové disciplíny – sběru a přenášení oranžových papírků brčkem. Mezi další úkoly patřila stavba komínu z oranžového domina a vymýšlení jmen na písmena ze slova oranžová.

Úterek byl tak trochu věnovaný přírodě – navštívili jsme park na Malovansku a děti měly napsat věci hnědé barvy, které na vycházce viděly.

Středa nás ochladila příjemnou modrou. Tentokrát bylo úkolem vysbírat co nejvíc modrých geometrických tvarů za půl minuty.

Fialový den – tak se jevil čtvrtek, který přinesl nejrůznější odstíny této barvičky. Soutěžící psali fialové ovoce a zeleninu.

Poslední den Barevného týdne byl jen na oko pochmurný – šedá barva je tak trošku smutná. Děti si s ní však poradily a namalovaly veselá zvířátka šedé barvy.

Týden s barvičkami skončil, sečetly se všechny body a my jsme se dozvěděli vítěze.

Nejbarevnějším a nejšikovnějším vítězem se stala Klárka Knotková, 2. místo si vybojovala Simonka Havlová a na 3. místě se umístil Mareček Tesáček.

Školní rok končí a my se už těšíme nejen na prázdniny, ale také na to, jaké barvičky si vylosujeme příště.

 M. Sojková