V pondělí 23. května k žákům třetích a čtvrté třídy přiletěl robot. Jeho úkolem bylo zjistit, jestli se umí děti slušně chovat. Zajímalo ho především, zda umí používat správně slovíčka prosím a děkuji.

Nejdříve se děti seznámily s mimozemskou řečí: „Děrokurojiro aro prorosímro.“. Chvíli jim trvalo, než přišly na to, že robot vkládá za každou slabiku ro. Potom už bylo snadné se s ním domluvit.

Během celého programu sbíraly korálky za správné odpovědi. Plnily i zadané úkoly, například ve dvojicích sehrály scénku – jak umí požádat spolužáka o půjčení pomůcky. Ne všichni věděli, že musí poprosit a poděkovat s úsměvem na tváři. A proč? Protože je to slušné a když to umíme, je nám mezi sebou lépe.

Na závěr dostali detektivní hádanku. Měli zjistit, který z kamarádů dostal od robota čokoládu. Většině se podařilo přeložit mimozemskou řeč a dobře vyluštili, že čokoládu dostal ten, kdo pěkně pozdravil, poprosil a poděkoval.

Doufáme, že si děti tato kouzelná slovíčka vybaví vždy, když je budou potřebovat a nezapomenou ani na úsměv.