V pátek 6.5.2016 jsme se už podruhé v tomto školním roce zúčastnili dopravní výchovy v Oslavanech. Počasí nám opět přálo, a tak mohla téměř celá dopolední výuka proběhnout venku. Nejdříve jsme si zopakovali dopravní značky a předpisy a po krátké přestávce se pustili do vyplňování písemného testu. Všichni jsme byli úspěšní a mohli jsme se tedy pustit do praktické části výuky. Tady pro nás byla připravená nejen jízda podle dopravních značek a semaforů, ale i jízda zručnosti. I tuto část jsme ale bez potíží zvládli a stali se tak majiteli „průkazu cyklisty.“