Naše škola navázala spolupráci s plzeňskou společností Tandem, která zprostředkovává jazykové animace do německého jazyka. Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Pomáhá odbourat bariéry při komunikaci v interkulturních skupinách a posiluje schopnost účastníků uvědomovat si nejrůznější způsoby dorozumění. Protože cílem a smyslem jazykové animace není cizí jazyk naučit, čekala žáky 6. – 9. tříd volnější a hlavně zábavná hodina, během které alespoň částečně při různých aktivitách odbourali strach či ostych z užívání cizího jazyka. Dalším důležitým aspektem bylo, že si při plnění jednotlivých úkolů uvědomili historicko-geografické souvislosti českého a německého národa.

Žáci aktivně spolupracovali s paní animátorkou, která měla připravené animace na míru jejich pokročilosti. Komunikovali, vyjadřovali vlastní pocity a názory a vytvořili si jasnější představu o kulturních odlišnostech obou zemí. Zábavnou formou se tak utvrdili v tom, že studium jazyků je pro dnešního člověka nesmírně důležité a také že cizí jazyk nemusí být mateřskému vzdálen tolik, jak se na první pohled zdá.

 

Mgr. Kateřina Novotná Kudrnová