V pátek 6. května se na naší škole konal už 5. ročník soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). Zatímco starší psali test, tak mladší poznávali různé byliny, dřeviny 

a semínka rostlin. Po testu byla pro žáky připravena soutěž Riskuj!, při které si zopakovali základní pojmy z pěstitelství a dozvěděli se i něco nového. Čekání na výsledky jsme si zkrátili výbornou svačinkou, kterou jsme dostali (chlebíček, tatranka, minerální voda a jablko).

Velké poděkování patří žákům 9. tříd –  jmenovitě Kláře Eiblové (9.A), Stanislavě Jelínkové (9.A), Lucii Jakubcové (9.A), Sabině Nešpůrkové (9.A),  Anetě Smetanové (9.B), Nikol Kratochvílové (9.B) a Lucii Rogožanové (9.B)  za skvělou pomoc při organizaci soutěže (zajišťování občerstvení, opravování testů, fotografování,….)

Všem soutěžícím děkuji za účast v soutěži a těším se za rok na shledanou!         

 A jak to dopadlo?
1. místo:  Václav Růžička  (6.A)
2. místo:  Viktorie Veselá (6.A)
3. místo:  Nikol Rosa de Pauli (7.A)

Mgr. Pavel Švehlík