Letošní svátek maminek jsme oslavili v pondělí 2. května už tradičně žákovskou akademií v kině Réna. V tomto pondělním odpoledni se zde sešli nejen maminky, ale i tatínkové, babičky, kamarádi, prostě všichni ti, kteří se přišli podívat na velmi vydařená vystoupení žáků naší školy. 

Celým programem skvěle provázely žákyně 9. B – Eva Šínová a Lenka Rotterová.
A že to bylo opravdu pestré odpoledne, dokazuje i různorodost jednotlivých vystoupení.
Na podiu se po úvodním slovu paní ředitelky vystřídaly děti z 1. A se svým tanečním vystoupením nazvaným Skřítci a druháci se svým strašidelným tanečkem. Poté žákyně třetích tříd zahrály pohádku Paleček a jeho kamarádi. Písničky Pálava a Toulavá zahráli a zdramatizovali čtvrťáci. Ve scénce Polévka ze sekyry nám ukázal svoje herecké umění dramatický kroužek žáků 7. ročníku. Celý sál roztleskali tanečníci z třetích a pátých tříd svými veselými moderními tanci vytvořenými na písně různých hudebních stylů. Samozřejmě ani tentokrát nechybělo sólové vystoupení – Tereza Filipová a Eva Šínová z 9. B zazpívaly známou píseň Elvise Presleyho. Závěr patřil znovu prvňáčkům, tentokrát z 1. B, kteří zarecitovali svoje Básničky s písmenky a z těchto písmenek pak složili přání svým maminkám. Nakonec se všichni vystupující společně sešli na pódiu při velmi emotivním zpěvu písně Ty a já od skupiny Kryštof.
Součástí programu byla i výstava prací dětí z prvního stupně, která nám zpříjemnila vstup do sálu.
Májové odpoledne se opravdu vydařilo, všichni odcházeli domů spokojeni. Maminky si odnášely přání a ručně vytvořené dárečky, které dostaly od svých dětí, a tatínci si mohli pochutnat na slaném preclíku. Zase za rok ve stejném čase se těšíme na shledanou.                  

Pěkné jaro, milé maminky!