Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti.

I my, ve školní družině, si tento tradiční jarní svátek každoročně připomínáme. Začali jsme, jak jinak, výrobou čarodějnic. Prvňáčci si vystřihli a vykreslili papírové čarodějnice, starší děti nakašírovaly a dotvořily jednu velikou.

 Pro nás se stal magickým  pátek 29. dubna, kdy jsme si nabalili buřty, dobrou náladu a vyrazili do parku na Rénu. Zde na nás čekal ohýnek připravený panem Eiblem, který nám tuto akci v prostorách restaurace Na Réně umožnil.

Po cestě jsme se posilnili opečenými buřty a zakoupenými pamlsky. Vyvrcholením odpoledne bylo očekávané upálení čarodějnic. Shořely, obláčky dýmu se rozplynuly v jarním vzduchu a my si určitě při tom magickém okamžiku přáli něco moc hezkého…

Nakonec jsme si v parku zahráli pohybovou hru – Hon na čarodějnice, při které jsme se dostatečně vyřádili.

Děti a vychovatelky školní družiny