Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně slaví dne 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Naše škola si tento den připomněla projektem na téma ODPADY. Žáci na obou stupních vytvářely z donesených odpadků nějakou postavu, zvíře či robota. Výsledkem byly výtvory vytvořené z PET lahví, krabic od mléka, bot, obalů od bonbónů, nápojů a dalších potravin.

Cílem bylo to, aby si žáci uvědomili, jaké množství odpadů člověk vyprodukuje a upozornění na nutnost třídění odpadů a tím chránění naší Země.

Ke zlepšení čistoty životního prostředí může přispět každý z nás tím, že bude třídit odpad a chovat se šetrně k naší planetě. Kladný vztah k přírodě je dobré rozvíjet v každém věku, proto se tímto tématem zabýváme i my na ZŠ Vladimíra Menšíka.

Na následujících fotografiích si prohlédněte fotky ze Dne Země:

                                               Mgr. Pavel Švehlík