V poslední m březnovém týdnu proběhlo tradičně školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresních, a následně až do krajských kol. Při této soutěži se nepoužívají tabulky ani kalkulačky. Letošního ročníku se účastnili žáci 2. stupně. Soutěž probíhala v hodinách matematiky vždy s přesahem do následující hodiny. Úlohy potrápily i jinak zdatné matematikáře.

Nejlepších výsledků dosáhli

Dominik Veleba 6.A
Hana Rusková 6.A
Martin Procházka 6.A

za komisi Matematika a její aplikace
Mgr. Pavel Procházka