Ve čtvrtek 28. ledna proběhlo v naší škole projektové dopoledne s názvem Chci žít bezpečně. Témata v jednotlivých třídách byla různorodá. Děti v 1. a ve 2. třídě zaměřily svoje činnosti na svoje osobní bezpečí – kontakt s cizí osobou, manipulace s nevhodnými předměty, atd. Děti ve 3. třídě si k tomuto ještě přidaly seznámení s kyberšikanou, a to pomocí krátkých videí, ve kterých místo lidí vystupovali křečci. Žáci od 4. do 6. třídy plnili úkoly, které se týkaly pouze kyberšikany. Dávali dohromady desatero bezpečného internetu, vymýšleli plakátek se značkou proti kyberšikaně, hráli scénky. Sedmáci vyhledávali na internetu příběhy obětí kyberšikany se špatným i dobrým koncem. Následně je zpracovávali, prezentovali svým spolužákům a nakonec se dívali na film Seznam se bezpečně. Osmáci a deváťáci se zabývali tématem Návykové látky. Po zhlédnutí poučného filmu o narkomanech a závislosti počítali množství cigaret, které vykouří člověk za celý svůj život. Některé velmi překvapila částka, kterou lidé za kuřivo utratí. Zajímavé bylo i vyplňování krátkého dotazníku, pomocí kterého si měla třída udělat obrázek o kuřácích v jejich třídě. V závěru vytvořili žáci plakát s krabičkou cigaret a nápisem, který by dokázal člověka odradit od kouření. Tři hodiny utekly velmi rychle a doufám, že ve většině žáků zanechala důležitá témata alespoň malou stopu.

Jitka Tesáčková