aneb do školy za písmenky

Na naší škole proběhl dne 2. února 2016 zápis žáků do první třídy. Do školy přišlo v doprovodu svých rodičů celkem 30 dětí. Většina z nich školu už znala, protože ji navštívila během kroužku Předškolák. Tentokrát to bylo trochu jiné. Vždyť zápis do první třídy je pro děti a jejich rodiče velká událost.

Samotný zápis začal pro budoucí prvňáčky v učebnách prvních tříd. V jedné přivítala rodiče paní ředitelka s paní zástupkyní. Zde vyplnili dotazník a ostatní důležité dokumenty. Mezitím děti dostaly papírový domeček s úkoly, který si společně s paní učitelkou podepsaly. Tím začala jejich cesta za písemky. Na té je doprovázely žákyně 9. tříd.

Ve třídách v prvním poschodí na ně čekaly paní učitelky. Budoucí prvňáčci s nimi počítali, orientovali se v prostoru, poznávali geometrické tvary a barvy. Dále pojmenovávali obrázky, vytleskávali počet slabik, poznávali první písmeno ze slova. Nejzajímavější činností bylo skládání pohádkového puzzle, při kterém se děti více rozpovídaly. Některé ještě zazpívaly písničku nebo pěkně zarecitovaly básničku.

Po splnění všech povinných úkolů čekalo na děti malé překvapení v podobě pohybových, stolních a interaktivních her. Zde se k nim připojili rodiče, kteří jim pomohli odnést spoustu zasloužených dárečků. Malou pozornost dostali i maminky a tatínkové.

Nezbývá, než popřát všem budoucím prvňáčkům pěkně prožité zbylé dny ve školce a krásné prázdniny. Těšíme se na vás v první třídě!

Učitelky 1. stupně