V pátek jsme na naší škole oslavili svátek sv. Mikuláše. Žáci 9. tříd se už v průběhu předešlého týdne pečlivě na tuto akci připravovali. Vytvářeli pekelné i andělské listiny, vylepšovali kostýmy. Děti, které na Mikuláše čekaly, byly už od rána netrpělivé. Nejdříve se všichni čerti a andělé, v čele s Mikulášem, vydali na 1. stupeň.  Někteří menší žáčci se báli, ale nakonec vždy odvážně zarecitovali nějakou hezkou básničku nebo zazpívali koledu.  Hodné děti Mikuláš chválil, zlobivé pokáral a udělil nějaký menší trest – dřepy, počítání, básničku. Prvňáčkům nadělil kromě balíčku i pera, která budou od příštího týdne používat místo obyčejné tužky. Už jsou to přece velcí školáci. Starší děti na 2. stupni se bály méně, ale i tak plnily všechny úkoly, které Mikuláš nebo čerti vymysleli. A když se jim moc nechtělo, putovaly v pytli do pekla.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem deváťákům, kteří se této akce zhostili na jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Jitka Tesáčková  a Mgr. Pavel Švehlík