Ve čtvrtek 26. listopadu škola opět ožila hlasy dětí, které se v příštím školním roce stanou školáky. Přišly si se svými rodiči prohlédnout školu, prozkoumat třídy a zjistit, s jakými činnostmi se mohou ve škole setkat. Zatím co paní zástupkyně J. Štorková seznamovala rodiče s důležitými informacemi o chodu školy a školní družiny, děti plnily různé úkoly. Činnosti byly motivovány blížícím se Mikulášem. Děti pomáhaly čertovi sbírat korálky, provedly čerta bludištěm, s andělem a Mikulášem rozdávaly dárečky. Nejnáročnějším úkolem bylo skládání rozstříhaného obrázku, který si děti potom odnesly s sebou domů. Na závěr se zapojili i rodiče. Svým ratolestem pomohli vystřihnout masku čerta.

 Protože jsou čertíci živí a neposední, mohli se budoucí školáčci vyřádit cvičením s kužely, házením balonků, jízdou na šlapadle a na slalomové dráze. Děti dostaly za splněné úkoly sladkou odměnu. S úsměvem odcházely domů, aby se zase za měsíc mohly vrátit a užít si zase jiných činností.