Letošní den otevřených dveří se konal výjimečně až v listopadu, krátký odklad si vyžádala rekonstrukce a zateplení třetí budovy naší ZŠ Vladimíra Menšíka, kde se nachází krásná a velká družina a také přízemní cvičebna. DOD tedy začal až 20. listopadu. Protože jedna z našich budov prošla velkou rekonstrukcí, která trvala bezmála 4 měsíce, měli jsme se opět čím pochlubit. Tu nejzásadnější proměnu mohli návštěvníci vidět již z náměstí Komenského. Novotou září střecha, fasáda, okna a moderní vstupní dveře.

I. stupeň

Pátečními hosty byli hlavně rodiče, kteří se přišli podívat na své ratolesti do výuky. Spolu s dětmi jsme jim ukázali, jakým způsobem se učíme. Mnohé z nich překvapily dnešní zajímavé metody a tvořivé přístupy, které ve vyučování zhlédli.  Neskrývali pak své pozitivní dojmy. Pozvání využili i školkáčci z okolních mateřských škol. Malým hostům se líbila hlavně školní družina, kde s radostí a velkým nasazením plnili zábavné úkoly.

Sobotní dopoledne pak probíhalo ve stejném duchu a přece trochu jinak. Bylo zpestřeno o vánoční dílny. Peklo se vánoční cukroví, vyráběly se a zdobily malé drobnosti k vánocům. Ty budou k vidění na náměstí v pátek 27. 11. u příležitosti Rozsvěcování vánočního stromu. Velkou radost nám v tento den udělali hlavně ti, kteří se přišli podívat do naší školy spolu se svými nastávajícími prvňáčky. A nebylo jich málo! Je dobře, že se dnes rodiče zajímají o to, kam a komu své dítko svěří.

Dny otevřených dveří proběhly na I. stupni velmi úspěšně. Dík patří všem učitelům a žákům, kteří se podíleli na jejich hladkém průběhu.

II. stupeň

Školu v ten den mohli navštívit všichni rodiče, prarodiče, žáci bývalí a samozřejmě hlavně ti budoucí.  Navštívili nás mnozí, budovu na Růžové ulici např. žáci z Němčic, které zasvěceně provedla paní učitelka Lenka Psotová. Prohlédli si učebny, poseděli ve třídě, nakoukli na bývalé spolužáky, podle usměvavých tváří soudíme, že se jim v naší škole líbilo. Důkazem je jistě i to, že se v sobotu 21. listopadu vrátili a přivedli do školy i své rodiče, aby jim školu znovu ukázali. V sobotu celkově přibylo návštěvníků, přišly celé rodiny nastávajících žáků z Ivančic i z okolních Řeznovic, Nové Vsi, Pravlova a Ketkovic. Žákovské služby se jich hned u dveří ujaly a postupně jim představily celou školu. V  každé třídě bylo připraveno překvapení v podobě pomůcek, ukázek z projektů, interaktivních učebnic, zajímavých modelů a pomůcek, které hned už od vchodu do třídy prozrazovaly, jaké je odborné zaměření učebny. Škola ožila i výtvarnými dílnami, v 8. A se šily krásné látkové ozdoby, v učebně 9. A se vyráběly vánoční betlémy a milí sněhuláčci. Ve sborovně se šikovné žákyně postaraly o občerstvení, které upekli a přichystali všichni vyučující i šikovné maminky ze 7. A. Do výtvarných dílen nás přišli podpořit žáci současní, bývalí, také mnohé maminky a samozřejmě všichni vyučující, aby v den otevřených dveří svou školu ukázali v co nejlepším světle. Všichni jsme se snažili a podle hostů se nám to povedlo.

Děkujeme všem za návštěvu i za pochvaly, které nám udělaly velkou radost.
za všechny organizátory DODu 2015 R. Blažková a K. Dokoupilová