10. listopadu 2015

V šestém ročníku žákům přibývají nové učební předměty, dějepis a zeměpis nahrazují dřívější výuku vlastivědy. Žáci už mají drobné poznatky o přírodě, dějinách i vesmíru, ale na II. stupni se znovu od základů seznamují s novými vědami – historií a geografií.

Anthropos 

Vývoj lidského rodu

V dějepise se začíná od počátků lidstva, od pravěku, kdy se začala vyvíjet řada homo od člověka zručného až po člověka současného typu. A není lepší příležitost než poznat vše nejen teoreticky, ale také na vlastní oči – prakticky, v brněnském Anthroposu. Proto se šesťáci tak těšili na exkurzi, která se konala jako doplnění výuky. Prohlédli si celý objekt, měli to štěstí, že ho měli sami pro sebe, a proto vůbec nevadilo polohlasné povídání u jednotlivých exponátů a vyplňování pracovního listu, ve kterém si žáci zapisovali své postřehy a informace, které získali cestou kolem mnoha pramenů hmotných. Vitríny plné industrií – např. pěstních klínů, lebek, venuší, několik ukázkových dioramat (modelů, které navozují dojem skutečnosti), rozměrné nástěnné malby a také mnoho jiných exponátů ukázaly život lidí v době kamenné. Všichni žáci byli šikovní a pilní a věřím, že si mnohé znalosti odnesli z muzea do výuky dějepisu i do dalšího poznání a pochopení lidské historie.

R. Blažková, uč. D

Planetárium

Úžasné planety v Planetáriu Brno

Po zajímavé prohlídce Pavilonu Anthropos jsme se přesunuli o kousek dál, na Kraví horu. V Planetáriu nás totiž čekal pořad „Úžasné planety“, a ten sliboval cestu do míst daleko vzdálenějších. Pro většinu z nás to nebyla první návštěva planetária a tak jsme se zkušeně uvelebili v pohodlných křeslech se zraky namířenými do obrovské klenby, kde začínalo promítání. Ve výpravném představení jsme nahlédli pod pokličku vzniku Sluneční soustavy a zjistili, kdy a kde se vzalo Slunce s planetami. Na začátku představení nás, pozemšťany čekal pohled na aktuální noční oblohu, kde jsme pátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách i planetách. Poté nás čekalo putování spalujícím žárem i mrazivými pustinami, vesmírným vzduchoprázdnem i atmosférami hustými tak, že by se daly krájet! Kličkovali jsme mezi planetami, měsíci, prstenci a planetkami. V kvízových otázkách jsme si mohli vyzkoušet, co už známe, a s radostí musím říci, že jsme byli dost úspěšní!

L. Psotová, uč. Z