Dne 26. 9. se každoročně slaví Evropský den jazyků, který připomíná jazykovou rozmanitost našeho kontinentu. Na naší škole jsme se tomuto svátku věnovali v pátek 25. září. Letošním tématem bylo ohlédnutí za prázdninami. Společně jsme ve třídách zavzpomínali, kde jsme strávili letošní dovolenou a jak jsme se v cizině domlouvali.

Nejprve si každý žák vyrobil svůj vlastní pas, ve kterém zachoval cizojazyčné nápisy. Poté pracovali žáci v malých skupinkách, kdy společně vymýšleli ty nejdůležitější fráze, které při cestě do zahraničí mohou uplatnit.

Poté tyto věty překládali do různých evropských jazyků. Každá skupinka si zvolila jazyk, který chtěla. Žáci používali k překladům klasické slovníky, slovníky na cesty, webové stránky sloužící pro výuku jazyků i překladače.

Dalším úkolem bylo tyto věty umět správně vyslovit a naučit je spolužáky. Jaké jazyky zazněly? Velký zájem byl o angličtinu, němčinu a ruštinu (jazyky, které se žáci na naší škole učí), ale byla slyšet i slovenština, polština, španělština, turečtina, …

Všechny informace pak děti společně zpracovaly do projektů, které ozdobí třídy a chodby obou školních budov.