Ve vlastivědě zrovna probírají žáci 4. třídy Brno a v přírodovědě zvířata v různých biotopech. A toto právě byl hlavní důvod toho, že se rozhodli vyrazit na exkurzi do Brna a vše si na vlastní oči prohlédnout. Nejprve se šli podívat na Starou radnici, kde visí brněnský drak a brněnské kolo a přímo zde si připomněli tyto známé pověsti.

     Pak navštívili Moravské zemské muzeum na Zelném trhu, kde je stálá expozice: Fauna Moravy. Viděli mnoho vycpaných zvířat, která žijí na Moravě. Žáci si prohlédli expozici ptáků, savců, dravců a sov, obojživelníků i ryb. Mnoho zvířat poznali, protože je již někdy viděli, ale některá viděli poprvé. Paní průvodkyně jim řekla mnoho zajímavých informací, které by v encyklopediích hledali marně, např. že netopýr přizpůsobuje teplotu svého těla prostředí, nebo že věk jelena se nepozná z paroží ale ze zubů. Její výklad častokrát doplňoval žák Adam Eliáš, který všechny překvapil svými znalostmi o lese a jeho obyvatelích.

     Dále následovala svačina a rychlý přesun do Labyrintu pod Zelným trhem.  Výletníci sestoupili do hloubky 6 – 8 metrů pod povrch a prošli si sklepení, která zde byla vybudována již ve středověku pro uskladnění potravin. Bylo tu k vidění ale mnohem více. Žáci poznali, jak se dříve svítilo, hodovalo v krčmách, nebo jak byli trestáni nepoctiví prodejci. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je stát na pranýři, nosit masku hanby nebo být v kleci bláznů. 

     Na závěr šli na Náměstí Svobody, kde si prohlédli brněnský orloj. Návštěva čtvrťáků moravské metropole byla velmi vydařená. Viděli mnoho věcí, které rozhodně využijí v hodinách vlastivědy a přírodovědy. Velký dík patří panu Ottu Budilovi, který všem zaplatil dopravu autobusem.

Mgr. Iveta Bučková