7. května si žáci ZŠ V. Menšíka připomněli významné výročí v historii našeho města i naší vlasti. Před 70. lety 8. května 1945 skončila II. světová válka v Evropě. Tento den slavíme jako státní svátek – Den vítězství.

Den před velkými oslavami se naši žáci v projektovém dopoledni seznámili s mnoha historickými fakty z průběhu války a osvobození a to historicky, ale hlavně regionálně pojatými prezentacemi, které si připravili pro své mladší spolužáky žáci 9. A třídy. Ti se letos tomuto tématu blíže věnovali ve výuce dějepisu. Deváťáci své prezentace nejen sami připravili, ale také s nimi předstoupili před tabulí a zasvěceným výkladem mladší spolužáky poučili o událostech, o kterých se budou teprve učit. K výukovým blokům měli připraveny také zábavné, a přitom poučné pracovní listy, osmisměrky, poznávání vlajek, seřazování osobností a událostí a rovněž poučení o zákazu propagace a kreslení symbolů, které se pojí s historií nacistického Německa. Žáci 9. B prostudovali zápisy z ivančické kroniky a připravili na jejich základě scénku o osvobození, kterou barvitě doplnila prezentace s mnoha obrazovými a zvukovými efekty. Děti si vyplnily pracovní list, který shrnul informace o 18. dubnu 1945, tedy o dni osvobození Ivančic a okolí. Skládaly puzzle s pomníky, které připomínají hrdinskou smrt osvoboditelů a občanů Ivančic, kteří zahynuli v průběhu války a při boji za svobodu. Žáci 6. tříd se v rámci projektu vypravili na historickou procházku Ivančicemi a uctili památku Rudé armády u SOŠ na Krumlovské ulici položením kytic šeříků, které jsou symbolem vyvrcholení boje za svobodu. Projekt byl ukončen návštěvou vestibulu MÚ Ivančice, zde si prohlédli výstavku výtvarných prací žáků ivančických škol a znovu se s kytičkou poklonili ivančickým osvoboditelům.

za PK Člověk a společnost, která připravila tento projekt, zapsala R. Blažková