Dne 29. 4. vyrazili naši žáci naposledy na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Čekal na ně závěrečný modul projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji.  Tento projekt si klade nelehký cíl – zaujmout a nadchnout žáky základních škol pro studium přírodovědných a technických oborou na středních školách. V průběhu školního roku pravidelně dojíždělo 20 zájemců z 8. a 9. ročníků do Brna, kde se v jednotlivých modulech seznamovali se způsoby řízení vlakového provozu, tvorby grafikonů, nahrávání hlášení zastávek ve vozech hromadné dopravy nebo řízením tramvaje pomocí simulátoru. Výukové lekce byly zajímavé a žáci se na ně vždy těšili.

Poslední modul měl formu soutěže ze získaných znalostí. Poprvé se sešli všechny zapojené školy – ZŠ Adamov,  ZŠ Bílovice, ZŠ Velké Opatovice,  ZŠ Lysice a ZŠ V. Menšíka, Ivančice. Na všechny žáky čekalo šest úkolů – soutěžní test znalostí, tvorba grafikonu na čas, řízení vlakového provozu na čas, jízda zručnosti na simulátoru tramvaje a dva bonusové úkoly. Každý úkol byl hodnocen 0 – 3 body. Bonusové pak dvojnásobkem. V případě shody bodů rozhodoval čas splnění úkolu. V soutěžních úkolech hráli vždy 2-3 soutěžící.

Zápolení bylo velké, celým sálem bylo cítit soutěžního ducha všech zúčastněných. Dlouhou dobu nebylo jisté jak celá hra dopadne. Všechny školy si postupně předávaly štafetu prvního místa. Rozhodující byl až finiš, kdy se našim žákům podařilo ulovit plný počet bodů za krátké časy. Po sečtení všech bodů a času jsme obsadili krásné 3. místo. Žáci obdrželi věcné ceny a medaile.

Děkuji organizátorům za krásně připravenou soutěž a gratuluji všem soutěžícím za pěkné umístění.

Mgr. Pavel Procházka