Den Země je den věnovaný Zemi, každoročně se slaví 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Naše škola si připomněla tento den projektovým dnem na téma LES. Žáci obou stupňů vyrazili do přírody a ve skupinkách řešili nejrůznější úkoly týkající se lesa. Své odpovědi zaznamenávali do odpovědního archu. Podívali jsme se na les z různých úhlů pohledu, a to z pohledu českého jazyka (ve větách žáci hledali ukrytá lesní zvířata a rostliny), výtvarné výchovy (kreslili lesní patra), hudební výchovy (skládali básničku na téma les), fyziky (odhadovali maximální rychlosti živočichů žijících v lese), přírodopisu (poznávali stromy a lesní živočichy), zeměpisu (pracovali se slepou mapou) a nezapomněli jsme ani na chemii a matematiku.

Je důležité v žácích podporovat vztah k přírodě a životnímu prostředí, aby se k němu chovali šetrně a neničili jej! Věříme, že tento cíl dnešní den splnil.

 Mgr. Pavel Švehlík