V podělí 23. března žáci 6. až 8. ročníku museli potrápit své mozkové závity. Čekala na ně matematická soutěž Pythagoriáda. Soutěž probíhá na naší škole již několik let. Letošního kola se zúčastnilo 110 žáků. Cílem Pythagoriády je prohloubení zájmu dětí o matematiku. Soutěž probíhá formou testu s časovou dotací 60 minut. Úlohy vycházejí ze základních znalostí matematiky. Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Při Pythagoriádě se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky, takže se každý musí spoléhat pouze na vlastní vědomosti. Pro postup do okresního kola je třeba získat minimálně 10 bodů.

Úspěšným řešitelem byl Jan Žalud ze 7.B, který je nominován na postup do okresního kola.

 Učitelé matematiky