V pondělí 26. ledna se v učebně cizích jazyků sešla skupinka žáků, kteří si nebáli vyzkoušet si své znalosti v angličtině. U této soutěže se většinou se strachem potkáváme, protože důležitou částí je mluvení před ostatními. Možná právě proto nebývá účast příliš velká a mnozí, přestože angličtinu umí velmi dobře, se vůbec neodváží vystoupit. Žáci byli tradičně a podle celostátních pravidel rozděleni do dvou skupin, 1. skupina – 6. a 7. třída, 2. skupina – 8. a 9. třída. V první skupině se přihlásili pouze dva zástupci – Eliška Chaloupková z 6. A a Honza Žalud ze 7. B. Účast v kategorii starších byla sice ovlivněna nemocemi některých, přesto byla větší než u mladších. Z 8. A soutěžila Klárka Eiblová, z 9. A Terka Trejtnarová a Kamča Rotterová a z 9. B loňský vítěz Dan Sedláček. První částí soutěže bává poslech, u mladších to byla písnička, kde doplňovali vynechaná slova, u starších dva různé texty. V jednom pracovali s opaky slov, které následně kontrolovali právě podle poslechu, ve druhém kroužkovali v nabídce, o co se v rozhovoru, který poslouchají, jedná. A protože to bylo typické cvičení, kde se tzv. slovíčkaří, nebylo to vůbec jednoduché. Druhá část je každý rok stejná. Každý si vylosoval jedno téma, na přípravu měli deset minut. Po uplynutí daného limitu žáci postupně prezentovali, co si připravili. Hodnocena byla slovní zásoba, gramatika, plynulost řeči, reakce na položené otázky a celkový dojem. Nutno říci, že výkony byly velmi vyrovnané. Nebýt drobných přeřeků, mírných gramatických odchylek, pro náhodného posluchače by možná všichni působili úplně stejně. Výsledky jsou tedy velmi těsné. Maximální počet bodů byl 60.

Výsledky mladší kategorie:

  1. místo ELIŠKA CHALOUPKOVÁ 48 bodů

  2. místo JAN ŹALUD 41 bodů

Výsledky starší kategorie:

  1. místo DANIEL SEDLÁČEK 54 bodů

  2. místo TEREZA TREJTNAROVÁ 51 bodů

  3. místo KAMILA ROTTEROVÁ 49 bodů

  4. místo KLÁRA EIBLOVÁ 45 bodů

V okresním kole, které se bude konat 10. února, bude naši školu reprezentovat Eliška a Dan. Držíme Vám pěsti!!!

Učitelky AJ