Zahájení školního roku na ZŠ V. Menšíka v Ivančicích bylo oproti minulým rokům netradiční. Jednak se žáci sešli až v 9 hodin a ne ve škole, ale na nádvoří ivančické radnice.

Paní ředitelka Lenka Vokurková s dětmi celé zahájení pojala jako procházku pohádkou.

Nejdříve proběhla oficiální část – přivítání zástupců MěÚ v Ivančicích – p.starosty V. Adama, místostarosty p. J. Pospíchala, p. tajemníka J. Vařejky a p. I. Krejčové.

Po několika krátkých informacích o organizaci nového školního roku, do kterého škola vstupuje s novým vedením, začala slavnostní část – přijetí prvňáčků ke školnímu vzdělávání.  Každý školáček, kterého vyzvala na podium p. zástupkyně Klára Skládalová, s pomocí pohádkových postaviček Jů a Hele přeskočil stuhu – pomyslnou hranici ze školky do školy. Na jedné straně se rozloučil s p. učitelkou ze školky, která nás i s předškoláky přišla navštívit a na druhé straně už na něj čekala p.učitelka Marie Machová – třídní 1.třídy. Ta jim oblékla trička s nápisem „ Jsem malej, šikovnej a už školák“, dostali kornout bonbonů, uvítací list a balíček školních potřeb od deváťáků. Maminky těchto malých školáků dostaly jako poděkování, že škole svěřily své dítko, růži.

Slavnostněji prožívali první zářijové dopoledne i šesťáci, kteří přecházeli z 1. na 2. stupeň. Byli slavnostně ostužkování stužkou s nápisem „Pro někoho malý krok, pro nás velký skok“ a obdrželi malou sladkost.

Celý program byl prokládán tanečky a písničkami našich žákyň, nakonec zatančily mažoretky pod vedením S. Chabinové. O hudební doprovod se starala Růženka Horáková. Poděkování patří samozřejmě p. starostovi Vojtěchu Adamovi, že nám umožnil prožít první školní den na nádvoří radnice, p.místostarostovi P. Dočkalovi, který finančně zabezpečil vlastní provedení akce, p. Milanu Bučkovi za finanční podporu pro prvňáčky a makléřské a pojišťovací společnosti RUPOS za spoustu dárečků. Dík patří i SVČ Ivančice za poskytnutí masek Jů a Hele.

Každá pohádka má svůj konec, proto ani ta  dnešní netrvala věčně. Dárky byly rozdány, děti spokojené, maminky dojaté ze svých malých ratolestí. Co říci závěrem? Snad jen to, aby tato pohádková atmosféra trvala po celý školní rok a pokud se přece jen někdy trošku pokazí, brát to s úsměvem a nadhledem, vždyť on ten život přece jen není o samých jedničkách a pochvalách.

Dětem jsme popřáli, aby se jim ve škole nejen líbilo, ale i dařilo, a rodičům? Těm klid, trpělivost a pevné nervy. Nejdůležitější jsou přece spokojené a radostné oči našich dětí.

Zazvonil zvonec a dnešní pohádce byl konec.