Ve čtvrtek 26. června se v zrcadlovém sále ZUŠ Ivančice loučili žáci 9. ročníku se školou. Slavnostně naladěni s úsměvy na tvářích si vyslechli dobře míněné rady paní ředitelky Lenky Vokurkové, projev pana místostarosty Radoslava Skály a rozloučení třídní učitelky Renaty Blažkové. Dojemnou atmosféru svými melodiemi podkreslovala Růženka Horáková a vše zdatně fotil pan učitel Pavel Procházka. Bylo to dojemné, když se s deváťáky přišli rozloučit prvňáčci s malým dárečkem, zazpívali jim a zarecitovali. Žáci 1. třídy jim oplatili slavnostní přivítání, kdy je deváťáci provázeli při jejich prvním vstupu do školy. Bylo to milé, a i ti největší hrdinové si uvědomili, že před pár lety byli také prvňáčky a možná i to, že se ve své škole mnohému naučili. Program slavnostního zakončení ozvláštnilo předání výroční ceny Menšíkův úsměv, ten v letošním roce s převahou hlasů získala žákyně 4. třídy Hanka Štefulíková. Byla oceněna za výborné školní výsledky a osobní statečnost. Absolventi v upomínku na školní léta obdrželi pamětní listy a jako poděkování předali vedení města a vedení školy kytičky. Poslední slova patřila zástupkyni školy Jitce Štorkové a na závěr už jen poslední slavností společná fotografie a v pátek vysvědčení a jedna z důležitých etap našich žáků byla uzavřena, aby se otevřela další, nová cesta do života.

Mnoho štěstí, deváťáci, mějte se krásně a na svou školu vzpomínejte jen v dobrém.

Renata Blažková