Jako každoročně, tak i letos, se objevilo v plánu tohoto školního roku několik sportovních událostí. Jednou z posledních byl lehkoatletický trojboj, na který nás pozvala ZŠ T. G. Masaryka. Jedná se o závod, ve kterém měří své síly a schopnosti žáci 1. – 5. ročníku, a to v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a skoku do dálky. Termín závodů byl stanoven na úterý 18. června. Kromě naší školy svou účast potvrdily a přivezly soutěžící žáky ze svých škol: ZŠ a MŠ Němčice, ZŠ a MŠ Silůvky, ZŠ Oslavany, ZŠ Židlochovice a samozřejmě pořádající ZŠ T. G. Masaryka.

Soutěžilo se za krásného slunečného dne na hřišti ZŠ T. G. Masaryka. Po celou dobu závodů panovala ta správná sportovní atmosféra. Všechny děti předvedly spoustu hodnotných výkonů, za které sklidily zasloužený potlesk a ti, kteří stáli na stupních vítězů také diplom a drobnou odměnu. Za nejlepší bylo vyhlášeno družstvo ze ZŠ Židlochovice. Naše škola se umístila na 5. místě. Velkou oporou družstva byli Honza Houser a Adam Hložek. Honza byl vyhlášen nejlepším v hodu kriketovým míčkem v kategorii I. a Adam byl jednoznačně nejlepším ve všech třech sportovních disciplínách v kategorii II.

Celé naše družstvo ve složení – Simona Nešpůrková (3.tř), Michal Židel (3.tř), Honza Houser (3.tř), Eva Dobešová (4.tř), Sabina Živnová (4.tř), Martin Dobrovodský (4.tř), Nikol Rosa de Pauli (5.tř), Adam Hložek (5.tř) – si vedlo velmi dobře a všem patří velká pochvala za bojovnost.

Za naše malé sportovce K. Dokoupilová